Samen werken aan de ontwikkeling van ieder kind

12-05-2023

In het ToekomstLAB, een samenwerking tussen Stichting Westelijke Tuinsteden, OBS de Toekomst en kinderopvang Impuls, komt publiek-private samenwerking tot zichtbare uiting. Het ToekomstLAB is als ontwikkelplek aangesloten bij de Onderwijs Alliantie. Interim- en adviesbureau Derksen & Drolsbach (D&D), RvA lid bij de Maatschappelijke Alliantie, ondersteunt de ontwikkelplek bij de realisatie van hun plannen. Wij spraken Marlie de Wijs en Romy Oujjit-Pasewark over deze samenwerking en hun drive om zich in te zetten voor deze plek. ‘’Het is voor mij belangrijk dat ieder kind zijn kracht ontdekt en ziet hoe hij het verschil kan maken in zijn omgeving. Door te ervaren welke kwaliteiten je bezit en hoe je die in kunt zetten om succes te hebben in de dingen die jij graag wilt. Dat is volgens mij de beste manier om je kansen te vergroten.’’, aldus Marlie.

Een aantal maanden geleden spraken wij al met Romy, innovatiemanager bij Impuls en nauw betrokken bij de ontwikkeling van het ToekomstLAB. Nu spraken wij ook met Marlie die sinds 2017 schooldirecteur is bij OBS de Toekomst. Ze werkt al bijna 20 jaar met veel plezier in Amsterdam Nieuw-West: “Het is een stadsdeel dat erg in ontwikkeling is en er gebeuren op verschillende plekken mooie nieuwe dingen waar ik mij mee kan verbinden als mens, als onderwijsprofessional en als schoolleider om zo een steentje bij te dragen aan het versterken van ieders talenten en het blijven prikkelen van de nieuwsgierigheid; een leven lang leren”.

ToekomstLAB is een veilige plek voor ieder kind in de wijk, waar publieke en private partijen werken aan de basis van ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige burgers. Vanuit D&D ontvangt het team van het ToekomstLAB intensieve ondersteuning om het ondernemingsplan aan te scherpen en de voorbereidingen te treffen om te kunnen starten. De projectleiders van D&D, Nynke en Hiba, staan beiden achter het concept en zijn enthousiast, waardoor ze zich ook volledig willen inzetten om dit tot een succes te brengen.

Door scherpe (kritische) vragen te stellen, nieuwe contacten en inzichten te verkennen, contacten te onderhouden met belangrijke partners en tweewekelijks met ons gerichte acties door te spreken, komen we steeds dichter bij onze doelstellingen

De kwaliteiten van de projectleiders komen zeer van pas in deze opstartfase van het ToekomstLAB, zoals constructief werken, zorgvuldig informatie verkennen, actiegericht werken en open staan voor nieuwe vraagstukken. Ieder draagt bij vanuit haar eigen expertise en dat is van grote meerwaarde.

Publiek-private samenwerking in het primair onderwijs: een bundeling van expertise en ervaring en toegang tot nieuwe relaties, middelen en financieringen
Marlie en Romy: “Samen staan we sterker en alleen door samenwerking kunnen we grootschalig impact maken op beter onderwijs, de integrale samenwerking met de kinderopvang, de gemeenschap en alle activiteiten die bijdragen aan kansengelijkheid. De toegevoegde waarde van publiek-private samenwerking (PPS) zien wij in het bundelen van expertise en ervaring. We delen een groter netwerk en zien bijvoorbeeld bij het ToekomstLAB de meerwaarde: we hebben nieuwe relaties kunnen opbouwen die in de toekomst op verschillende manieren willen bijdragen aan het ToekomstLAB.

Daarnaast geeft de samenwerking toegang tot andere middelen en financieringen. Bedrijven kunnen bijvoorbeeld geld investeren in onderwijsprojecten, wat kan leiden tot meer middelen voor scholen en betere faciliteiten voor leerlingen. Ook draagt het bij aan innovatie binnen het onderwijs en de kinderopvang. Denk aan het ontwikkelen van nieuwe technologieën die kunnen worden toegepast”.

Het is echter belangrijk om te zorgen voor transparantie en verantwoording bij samenwerking tussen publieke en private partijen, om ervoor te zorgen dat er geen belangenconflicten ontstaan en dat de belangen van kinderen en de samenleving altijd voorop blijven staan

In het kader hiervan organiseert de Onderwijs Alliantie op 9 juni een sessie met een aantal schoolleiders, schoolbestuurders en private partners om gezamenlijk te bepalen hoe een sterke publiek-private samenwerking eruitziet en van waarde is voor het onderwijs.

Private partijen die bijdragen aan de realisatie
Vanuit de Onderwijs Alliantie levert Derksen & Drolsbach als partner ondersteuning bij het succesvol realiseren van het ToekomstLAB. Tot nu toe bracht de samenwerking voor Marlie en haar team een scherp ondernemingsplan op, die zij kunnen presenteren aan hun stakeholders om het ToekomstLAB onder de aandacht te brengen. ‘’We verkregen nieuwe inzichten, breidden ons netwerk uit, zijn bewuster van het proces om tot een goed plan te komen en leerden veel van elkaar’’, aldus Marlie. De samenwerking in drie woorden: constructief, waardevol en #samensterk.

Meer weten over de activiteiten van de Onderwijs Alliantie? Neem contact op met de alliantie coördinator Christien van Rijs: c.vanrijs@maatschappelijkealliantie.org.

Meer nieuws