Wij geloven in de kracht van een wij-samenleving

07-03-2022

‘Ik ben omdat wij zijn’, zo wordt de Afrikaanse Ubuntufilosofie vaak samengevat.”

Deze filosofie beschouwt, simpel gezegd, mensen als sociale wezens die geboren zijn om vanuit verbinding en samenwerking de wereld mooier en beter te maken. Niet het individu, maar de gemeenschap staat bij Ubuntu centraal. In essentie kijkt de Maatschappelijke Alliantie vanuit een vergelijkbaar perspectief naar de Nederlandse samenleving. Daar waar er zich grote, complexe maatschappelijke problemen voordoen, is niet een individuele organisatie verantwoordelijk voor het oplossen ervan. Wij vinden het belangrijk dat de gehele samenleving, zowel publieke als private organisaties, filantropische organisaties en kennisinstellingen, zich medeverantwoordelijk voelen voor het oplossen van het betreffende probleem.

Als er sprake is van kansenongelijkheid of een structureel lerarentekort in het basisonderwijs lijden niet alleen leerlingen en scholen daaronder; de hele wijk rondom de school en op termijn ook de middelbare scholen en toekomstige werkgevers van de leerlingen van nu hebben daar uiteindelijk last van. Vandaar dat wij in 2020 het initiatief namen tot de Onderwijs Alliantie, om vanuit verenigde krachten, een gemeenschappelijk gevoelde urgentie én brede verantwoordelijkheid in actie te komen en te zorgen voor structurele verbetering en impact.

Alleen samen, van publiek tot privaat en alles ertussenin, maken wij Nederland. Alleen samen kunnen wij dit land nóg mooier, rechtvaardiger en inclusiever maken dan het al is.

Ons Jaarverslag 2021 staat bol van voorbeelden van de manier waarop de Maatschappelijke Alliantie de verbindende schakel is geweest tussen organisaties en mensen uit verschillende werelden, maar die verbonden zijn vanuit liefde voor hetzelfde land en haar inwoners: Nederland. Alleen samen, van publiek tot privaat en alles ertussenin, maken wij Nederland. Alleen samen kunnen wij dit land nóg mooier, rechtvaardiger en inclusiever maken dan het al is. Alleen samen kunnen we werken aan schaalbare oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen.

Nederland is bij uitstek een wij-land. Een land dat in haar lange historie keer-op-keer heeft laten zien dat échte maatschappelijke vooruitgang alleen kan worden geboekt vanuit verbinding. Soms onorthodox, creatief en innovatief, maar altijd gericht op wat werkt voor mensen en de mensheid. Wij geloven in de kracht van de wij-samenleving. Ik ben trots op de verbindende schakel die de Maatschappelijke Alliantie is in ons land en zie nog grote potentie voor de komende jaren. Mag ik u uitnodigen met ons samen te werken?

Dave Ensberg-Kleijkers,
bestuursvoorzitter van de Maatschappelijke Alliantie sinds oktober 2021.
Het komende jaar werken wij verder aan maatschappelijke opgaven gericht op perspectief voor onze jeugd in Nederland, huisvesting van kwetsbare groepen, eerlijke kansen in het onderwijs en het constructief verbinden en opschalen van werkzame, innovatieve praktijken gericht op een gelijkwaardige samenleving. Lees hier onze activiteiten, doelstellingen en resultaten.
Wilt u ook bijdragen aan meer synergie en effectievere samenwerking om echt impact te maken op maatschappelijke vraagstukken in Nederland? Neem dan contact op met directeur van de Maatschappelijke Alliantie, Hayde Zarkeshan.


Over de Maatschappelijke Alliantie
De Maatschappelijke Alliantie is een onafhankelijke stichting die werkt aan een inclusieve samenleving, waarin eenieder volwaardig mee doet, waar kansengelijkheid centraal staat en talent optimaal wordt benut. Nederland heeft tal van waardevolle good practices en is gezegend met gedreven professionals die zich bezig houden met inclusie. Het mist alleen soms nog aan échte constructieve samenwerking, waar impact en een gedeeld belang voorop staan en waar unieke krachten bij elkaar komen om samen te bouwen aan innovatieve oplossingen voor complexe maatschappelijke opgaven. Wij zetten daarom in op slimme en effectieve publiek-private samenwerking bij het oplossen van deze opgaven waar collectieve kracht nodig is. Systeemverandering kan pas echt plaatsvinden doordat we krachten bundelen, synergie creëren en versnippering tegengaan. 

Meer nieuws