Alliantie WIJschool

Samen leren én leven

Alliantie WIJschool

Het onderwijs is door de samenleving ingehaald. Zorgwekkende thema’s als vormen van extreem denken, anti-overheidssentimenten en ondermijnende criminaliteit komen nu ook voor in de klas. De docent worstelt met deze sluimerende vraagstukken. Terwijl er wél wordt verwacht dat de docent ook hier een bijdrage aan levert. De leefwereld van de docent en de leefwereld van groepen jongeren staan te ver van elkaar af. Dit zorgt voor onbegrip en te laat signaleren van problemen.

Deze complexe maatschappelijke vraagstukken in de klas vragen om nieuwe kennis en vaardigheden in de school op zowel het beter signaleren als het inzetten van interventies op het versterken van weerbaarheid bij jongeren.

Alliantie WIJschool zorgt er voor dat de complexe leefwereld van de jongeren wordt gezien en begrepen in de school. Door onze expertise weten we wat er gebeurt in de samenleving die nu ook in de school zit. Want de klas is een samenleving in het klein. De vraag is: hoe gaan we nu docenten en mentoren ondersteunen en ontzorgen om ook hierin hun pedagogische rol te kunnen oppakken?

Onze missie
met een programmatische aanpak docenten duurzaam ontzorgen en versterken in het voorkomen van zorgwekkend gedrag bij jongeren

Wat wil de WIJschool?

Weerbare leerlingen die in staat zijn mee te participeren in de samenleving.
De WIJschool wil zorgwekkend gedrag (eerder) signaleren en voorkomen in de klas. De docent weet hoe hij of zij les moet geven, snapt klassendynamieken en kent de voorwaarden om het goede gesprek te voeren. Maar mist de tijd en vaak ook de kennis om persoonlijkheid en identiteitsontwikkeling, democratische cultuur en participatie in jongeren te voeden. En zo weerbaarheid in jongeren te versterken.

De WIJschool biedt maatwerk aanpakken, uitgewerkt tot op handelingsniveau voor de docent. Met behulp van slimme ICT systemen die de klas en mogelijke zorgwekkende vraagstukken in beeld brengen. Een innovatieve data ondersteunde aanpak die faciliteert en ontzorgt.

Hoe werkt de WIJschool?

WIJschool biedt de docent concrete handvatten om naar de klas te kijken door een sociologische bril: de klas als mini samenleving. Zodat docenten kunnen inschatten wat in hun klas speelt en welke versterkende, preventieve of curatieve interventies waardevol kunnen zijn.

Zo maken we het verschil!

WIJschool levert maatwerk aan scholen en docenten en versterkt docenten om op een onderbouwde en structurele wijze complexe thema’s in de klas bespreekbaar te maken. Dit gebeurt met de inzet van een praktisch suporttool Indicator. Dit analyse systeem en de database bevatten enkele honderden op maat gemaakte lessen, kennisdocumenten, e-learnings, pedagogisch filmmateriaal en oefeningen voor in de klas of met individuele jongeren. Onze WIJCoach helpt de school en docent op innovatieve wijze klassen en gedrag in beeld te brengen.

Publieke en private samenwerking

Samen werken aan een veilige inclusieve omgeving

In de Alliantie WIJschool werken experts vanuit het onderwijs samen, zoals schoolleiders, praktijkbegeleiders rondom aanpak van sociale vraagstukken (polarisatie en radicalisering), onderzoekers en docenten. Gezamenlijk brengen zij onderzoek-kracht, praktijkervaring en technologie samen om in één team, praktische tools te ontwikkelen die inspelen op de behoefte van het onderwijs. Zij staan voor leren in de prakijk en een bottum up aanpak.

De ambitie is om veel meer naar de voorkant van het vraagstuk in het onderwijs te ontwikkelen. Hoe zorgen we ervoor dat de school echt de veilige inclusieve samenleving wordt waar jongeren zich in vrijheid kunnen ontwikkelen? Waar jongeren gezien en gewaardeerd worden juist omwille van wie ze zijn? De school waar zorgwerkkende signalen sneller worden gezien en waarop direct wordt gehandeld. Dit, zodat we meer ontsporing kunnen voorkomen. Samen met de CTER groep, NH samen veilig, diverse gemeenten en scholen door het land en met financiele steun van het vfonds en de versterkingsgelden zetten wij ons hier voor in.

Schooljaar 2022 - 2023 pilotscholen WIJschool

Dit schooljaar nemen verschillende scholen vanuit Zaanstad, tot aan Twente en Den Haag deel aan de pilot van de WIJschool. Waarom? De huidige manier van begeleiden schiet, ondanks alle goed intenties, te kort. Scholen willen leerlingen beter gaan begrijpen, achterliggende problematiek gaan begrijpen. Denk aan het leefmilieu in achterstandswijken, straatcultuur, drill-scene online, cultuur van criminele of extreme groepen en de impact die dit heeft op identiteitsontwikkeling van kwetsbare leerlingen. Afgelopen jaar stond Nederland in de veiligheid van zowel jongeren als docenten echt onder druk en dat is onacceptabel. We willen als school voorbereid zijn en beter kunnen signaleren. Maar het begint met de persoon achter de jongere beter gaan snappen. De docentencultuur en deze jeugdcultuur staan nu te ver uit elkaar

Directeur deelnemende school: ‘Komend jaar in het WIJ school programma willen we met het docententeam echt het pedagogische klimaat versterken met nieuwe kennis en vaardigheden om beter toegerust zijn op wat onze leerlingen nodig hebben. Het gaat dan ook over veel meer aandacht voor vorming van kwetsbare jonge mensen.’

Inzichten