Terug de schoolbanken in met onze Raad van Advies leden

05-10-2022

Vandaag gingen we met onze Raad van Advies terug de schoolbanken in. Om écht te begrijpen en voelen wat er op scholen speelt en hoe de sfeer en dynamiek is op een VMBO school als in Zaanstad, waren we te gast bij het Zuiderzee College. Samen met onze partners verzetten we veel werk in onze Alliantie WIJschool en Onderwijs Alliantie om ontwikkelkansen en sociale veiligheid en inclusie van onze kinderen en jongeren te bevorderen. We vinden het belangrijk om onze partners ook in contact te brengen met de praktijk en de doelgroep waarom het gaat. De rondleiding door de school, de bevlogen woorden van directeur Pieter Klok en de droom van Romy Oujjit Pasewark vanuit Toekomst Lab Amsterdam gaven ons dat stukje dichter bij de praktijk.

Verbinding met de praktijk
Tijdens onze Raad van Advies vergadering komen publieke en private partners samen om te reflecteren en vooral ook vooruit te kijken naar de doelstellingen van onze allianties. Private partners uit het bedrijfsleven waaronder ING, BMC, D&D, de Nederlandsche Bank, Allen&Overy en Deloitte, denken vooruitstrevend mee over hoe we werkzame oplossingen kunnen opschalen. En ze zijn ook aan het werk in de praktijk! Projectleiders uit het bedrijfsleven werken bijvoorbeeld mee in de ontwikkelplekken door het land vanuit de Onderwijs Alliantie om samen met scholen het onderwijs te herontwerpen. Publieke partners zoals het ministerie van Justitie en Veiligheid, NH samen veilig en de filantropische sector, zoals het vfonds en Goede Doelen Loterij Nederland, financieren onze allianties vanuit een gedeelde missie en werken aan het verbinden van overheid en filantropie op maatschappelijke thema’s.

Meer vrijheid in besteding van gelden
Een belangrijke boodschap van vandaag is dat de huidige subsidieregelingen niet altijd het gewenste (gemeenschappelijke) doel lijken te bereiken, namelijk het bevorderen van de ontwikkeling en welzijn van alle kinderen en jongeren. Van belang is dat de kaders van huidige subsidies verbreden, zodat scholen vanuit eigen ervaring en behoefte geld kunnen uitgeven. Zij zijn de experts en zien en voelen wat er nodig is op hun school. Gelden moeten nu nog vaak binnen een bepaalde tijd worden uitgegeven, waarbij veel inhoudelijk en financieel verantwoordingswerk komt kijken.Er is behoefte aan structurele gelden die breder ingezet kunnen worden, maar wel altijd met als doel het bevorderen van de ontwikkeling!

De ochtend was een constructieve samenkomst waar diverse perspectieven en ideeën vanuit overheid, filantropie, bedrijfsleven en maatschappelijke initiatieven bij elkaar kwamen. We kijken ernaar uit om het komende halfjaar weer samen met al deze partijen oplossingen te bedenken en te implementeren voor maatschappelijke vraagstukken.
Uitzicht op het de gang van het Zuiderzee College waar leerlingen met tevredenheid en een positieve blik rondlopen. 

Meer nieuws