Onderwijs Alliantie

Samen werken aan goed onderwijs voor ieder kind

Onderwijs Alliantie

De Onderwijs Alliantie verbindt publieke en private partijen om transitie in het onderwijs te verwezenlijken en ontwikkelkansen voor kinderen duurzaam te vergroten.

Onderwijs is de sleutel naar een betere samenleving

Actuele kwesties zoals het lerarentekort, de discussie over (on)gelijke kansen, uitstel van selectie en de (on)zin van toetsen tonen aan dat de eenzijdige economische benadering van onderwijs geen recht doet aan optimale kansen voor de ontwikkeling van jonge mensen. Het is tijd voor een andere onderwijswerkelijkheid waarin de mens leidend is en waar leerplicht plaatsmaakt voor ontwikkelrecht.

Voor een transitie in onderwijs is een betekenisvolle verbinding nodig tussen mensen, initiatieven en organisaties: zowel publiek als privaat. Het onderwijs kan dat niet alleen. De Onderwijs Alliantie zet zich daarom in op het faciliteren van die betekenisvolle verbinding. Er is een samenhangende aanpak nodig om ieder kind de ruimte te bieden zich optimaal te ontwikkelen en maximale kansen te geven. Daar maakt de Onderwijs Alliantie zich sterk voor.

Wij roepen iedereen die het belang ziet van een transitie in het onderwijs op tot partnerschap. Publieke en private personen, bedrijven, instellingen en organisaties kunnen zich met hun kennis, expertise en (financiële) middelen verbinden aan deze beweging. Doe jij mee?

Nieuws

Onderwijs Alliantie

Samen werken aan de ontwikkeling van ieder kind

In het ToekomstLAB, een samenwerking tussen Stichting Westelijke Tuinsteden, OBS de Toekomst en kinderopvang Impuls, komt publiek-private samenwerking tot zichtbare uiting. Het ToekomstLAB is als ontwikkelplek aangesloten bij de Onderwijs Alliantie. Interim- en...

Onderwijs Alliantie

Ontwikkelplek van de Toekomst

Een duurzaam gebouw met leer ateliers, moestuinen, sportvelden, een centrale keuken en hekken die om 15.00u niet sluiten! Een plek waar kinderen, ouders en buurtbewoners samenkomen om van elkaar te leren. Een veilige plek die écht onderdeel is van de wijk en waar...

Onderwijs Alliantie

Recht op goed onderwijs onder druk

24 sept 2020 - Vandaag heeft onderwijsminister Arie Slob het manifest Samen werken aan goed onderwijs in ontvangst genomen. Het manifest is opgesteld door de Onderwijs Alliantie die zichzelf tot doel heeft gesteld om de ontwikkelkansen van kinderen in kwetsbare...

Wat we doen

De ontwikkelkansen van leerlingen vergroten zodat zij wendbaar en weerbaar in de wereld staan: dat is onze missie. Wij geloven dat eerlijke kansen in het onderwijs een maatschappelijke opgave is. Daarom verbinden wij private en publieke partijen en maken wij werk van het ‘ontschotten’ binnen en tussen sectoren, organisaties en mensen.

Dat doen we met drie ambitieprogramma’s:

1. Realiseren van Ontwikkelplekken van de Toekomst (praktijk)

Op deze plekken door het hele land brengen scholen samen met private en publieke partners het onderwijs van de toekomst in de praktijk met een focus op 3 speerpunten: 1) de verrijkte schooldag; 2) gezondheid en; 3) samenwerking in de wijk.

2. Ontwikkelen van een duurzame kenniscommunity

De Onderwijs Alliantie fungeert met haar onafhankelijke rol als ‘satéprikker’ door alle initiatieven en interventies heen. Dit doen we door het ontwikkelen van een scan en matchingtool waar vraag en aanbod samenkomen, maar ook door het organiseren van summits en het bouwen van een (online) lerend netwerk. 

3. Realiseren van systeemverandering

Door relevante systeemvragen uit het onderwijs (de praktijk) op te halen en deze te agenderen bij gemeenten en ministerie inclusief werkzame praktijkvoorbeelden, beogen we een systeemverandering op gang te brengen.

 

Toegevoegde waarde van de Onderwijs Alliantie

Integraal +

De Onderwijs Alliantie werkt vanuit de overtuiging dat de vragen van het onderwijs succesvol kunnen worden aangepakt als diverse perspectieven worden verbonden. Deze perspectieven zijn samengevoegd in het Alliantie-wiel.

De Onderwijs Alliantie maakt al deze perspectieven belangrijk, omdat ze er toe doen:

 • in het realiseren van toekomstbehendig onderwijs binnen de Ontwikkelplekken van de Toekomst draagt het bij tot ongekende resultaten;
 • bij het agenderen van urgente thema’s voorkomt het kokervisie;
 • in hybride samenwerking ontstaan alternatieve oplossingen.
Fundamenteel +

De Onderwijs Alliantie zet via de publiek-private samenwerking in op een fundamentele omslag in denken, organiseren en handelen.

Groot denken, versus klein doen 

 • De Onderwijs Alliantie signaleert en monitort de systeemissues in onderwijs en samenleving;
 • We ondersteunen de concrete uitwerking en uitvoering van oplossingen in de praktijk. Het succes zit in het verbinden van beiden.

Publieke en private partners verbinden aan een concreet gezamenlijk doel

 • De Onderwijs Alliantie brengt partners met specifieke expertise, middelen en belangen samen om een collectief belang te dienen.

Vergroten van de zichtbaarheid van initiatieven en ontsluiten van kennis en expertise

 • De Onderwijs Alliantie biedt een podium aan kleine en grote innovaties, zodat deze zichtbaar worden voor; anderen en dienen als inspiratiebron en een versneller kunnen zijn voor andere ontwikkelingen.

Hybride samenwerken in diverse fases van transitie.

 • De Onderwijs Alliantie benut de kracht van hybride samenwerking om systeemtransformatie te realiseren;
 • We bewegen mee en faciliteren het samenwerken in verschillende samenstelling, zodat er continue ontwikkeling blijft in het veranderende veld.
Onafhankelijk +

De Onderwijs Alliantie is een zelfstandige, autonome groep deskundigen, die van buitenaf een blik werpt op complexe maatschappelijke vraagstukken binnen het onderwijs.

 • De Onderwijs Alliantie verbindt zich niet formeel met het onderwijs en is geen onderdeel van het onderwijssysteem;
 • De Onderwijs Alliantie verbindt zich niet aan een doelgroep maar wel aan urgente thema’s, hybride coalities en Ontwikkelplekken van de Toekomst;
 • De leden van de Onderwijs Alliantie komen uit het bedrijfsleven, wetenschappelijke instituten of maatschappelijke organisaties en het onderwijs;
 • De Onderwijs Alliantie wordt niet beïnvloed (politiek/bedrijfseconomisch) door belangen van buitenaf.

Het Alliantiewiel: diverse perspectieven verbinden

Ontwikkelplekken van de Toekomst

Een Ontwikkelplek van de Toekomst is een living lab: hier brengen scholen samen met publieke en private partners het toekomstbehendig onderwijs in de praktijk. Ontwikkelplekken van de Toekomst maken de noodzakelijke transities in het onderwijs mogelijk. Hier krijgen kinderen een eerlijke kans door het onderwijs te organiseren vanuit hernieuwde waarden en gedrag. Het draait om het ontwikkelen en verankeren van lokale innovaties en het oplossen van lokale barrières. Denk aan het aanpakken van het lerarentekort en het vergroten van samenwerking met de wijk.

We hebben tot nu vier Ontwikkelplekken van de Toekomst gerealiseerd:

Ontwikkelplek Rotterdam

Initiatiefnemer – Basisschool de Bavokring 

Basisschool de Bavokring is een school in de wijk Kralingen in Rotterdam. De afgelopen jaar is het imago van de Bavokring sterk verbeterd en zij wil nu haar impact vergroten. Met de Ontwikkelplek van de Toekomst wil de Bavokring samen met de wijk … dé plek zijn waar leerlingen alle kansen en mogelijkheden hebben om zich ten volle te ontwikkelen als mens. De ontwikkelplek is schoolgebouw en schooltijden overstijgend. Zo kunnen leerlingen ook buiten en na school hun ontwikkeling doorzetten. De school werkt daarin samen met Stichting Campus Nederland, een maatschappelijke organisatie uit Rotterdam die educatieve programma’s aanbiedt gericht op kansengelijkheid, talentenontwikkeling en welbevinden. 

Ontwikkelplek Amsterdam

Initiatiefnemer – Stichting Westelijke Tuinsteden

Stichting Westelijke Tuinsteden (STWT) omvat 16 basisscholen in Amsterdam Nieuw-West en heeft als ambitie een omgeving te realiseren waarin kinderen leren en ontwikkelen in een positieve en betrokken leefomgeving. Hiertoe werkt STWT samen met inwoners, bedrijven en organisaties (school, zorg en welzijn), vanuit de behoeften, talenten en ambities van kinderen. In eerste instantie gebeurt dit op twee fysieke ontwikkelplekken, de Einsteinschool en Spring High, met de wens en ambitie om in de toekomst meer ontwikkelplekken te realiseren.

Ontwikkelplek Sittard-Geleen

Initiatiefnemer – Kindcentrum Sittard

Kindcentrum Sittard omvat een basisschool, peuterspeelzaal en kinderopvang die zich ontwikkelt tot een ‘Basisschool van de Toekomst’. Doel is om kinderen uit kwetsbare buurten in goed welbevinden en in een gezonde leefomgeving hun schoolloopbaan zo optimaal mogelijk te laten doorlopen. Ouders worden hier actief bij betrokken. Daarnaast werkt het Kindcentrum samen met sportverenigingen, GGD, welzijn- en zorginstellingen en de gemeente. Zo wil de school kinderen uit kwetsbare buurten een betere startpositie geven, waardoor ze weer in goede gezondheid ‘meedoen’ in de buurt en de gemeente.

 

Tijd voor Toekomst

Ontwikkelplek Groningen

Initiatiefnemer – Hanzehogeschool Groningen

De regio Groningen heeft te maken met complexe vraagstukken als armoede, (sociale) eenzaamheid en ongezonde levensstijl. Het project Tijd voor Toekomst wil deze problemen aanpakken met een verrijkte schooldag. Dat is een dagprogramma voor basisscholen in de provincie Groningen om de schooldag van kinderen te verrijken met sport, cultuur, gezondheid en techniek. Met als doel: een goede en kansrijke toekomst voor elke Groninger.

De 50 scholenaanpak

In samenwerking met de Gelijke Kansen Alliantie ondersteunt de Onderwijs Alliantie 50 scholen bij het duurzaam verbeteren van hun onderwijs. Met als doel: het bevorderen van de kansengelijkheid. De Onderwijs Alliantie ondersteunt deze scholen bij het opstellen en implementeren van plannen om het onderwijs te verbeteren en het evalueren van de opbrengsten. Dat doen we door expertise, instrumenten en beschikbare netwerken in te zetten.

De Onderwijs Alliantie sluit aan bij de ondersteuningsbehoeften van de scholen en verbindt de plannen voor duurzame onderwijsverbetering aan de doelstellingen van het Nationaal Programma Onderwijs. Ook organiseren we leernetwerken waarin de schoolleiders van de 50 scholen kennis en ervaringen uitwisselen gericht op het leidinggeven aan duurzame schoolontwikkeling.

De online community van de Onderwijs Alliantie is een platform waar individuen en organisaties een positieve bijdrage kunnen leveren. Deel best practices, inzichten, lessons learned met elkaar en wissel ideeën uit. Leer van anderen als gaat om het stimuleren van betekenisvol onderwijs en werk samen aan thema’s uit het Alliantiewiel.

Meld je aan voor de leercommunity van de Onderwijs Alliantie

Wil jij ook een bijdrage leveren aan de transitie in het onderwijs?
Meld je dan hieronder aan voor de online community van de Onderwijs Alliantie en laat weten hoe jij kunt bijdragen. Ben je al lid? Log dan hier in. 

Gegevensverwerking

13 + 11 =

Onze partners

De Onderwijs Alliantie gelooft in de kracht van publiek-private samenwerking om fundamentele kwesties in het onderwijs aan te pakken. Dit zijn onze partners: