De verrijkte schooldag voor talentontwikkeling: in gesprek met Tijd voor Toekomst

10-12-2021

Met de verrijkte schooldag kunnen kinderen in Groningen gezond en kansrijk opgroeien. Er zijn al veel initiatieven opgezet om de strijd aan te gaan met grote vraagstukken zoals armoede, (sociale) eenzaamheid en een ongezonde levensstijl. Toch blijkt het in deze regio lastig om een echte doorbraak te realiseren. Ontwikkelplek Tijd voor Toekomst wil deze problematiek aanpakken met de verrijkte schooldag: een dagprogramma op basisscholen in de provincie Groningen. De Onderwijs Alliantie sprak met Acke Lemstra, ALO docent op de Hanzehogeschool Groningen en innovatiebegeleider bij het project Tijd voor Toekomst.

Voor iedereen

Acke is een bevlogen en enthousiaste docent met een sterk gevoel van samen. Sinds een jaar is ze betrokken bij Tijd voor Toekomst als innovatiebegeleider op een basisschool in de gemeente Oldambt in Oost-Groningen. ‘Als innovatiebegeleider begeleid ik het proces op school naar een verrijkte schooldag. Kortgezegd ben ik facilitator, evaluator en monitor van het proces. Wat mij drijft is dat de verrijkte schooldag in samenwerking en samenspraak met belanghebbenden zoals ouders, kinderen en leraren tot stand komt. Dus geen one-size-fits-all-aanpak, maar een programma dat echt past bij de school, de leerlingen en de omgeving. De school is dé plek waar je alle kinderen kunt bereiken. Daarmee is de verrijkte schooldag voor iedereen!’

‘De school is dé plek waar je alle kinderen kunt bereiken. Daarmee is de verrijkte schooldag voor iedereen!’

Luisteren naar wensen en behoeften

Met de verrijkte schooldag biedt Tijd voor Toekomst een dagprogramma voor basisscholen om de schooldag te verrijken met sport, kunst en cultuur, gezondheid en wetenschap en techniek. De thema’s waarop wordt ingezet, verschillen per school, vertelt Acke. ‘We bekijken samen met de leerlingen(raad), leraren, ouders en directie welke thema’s voor de leerlingen van belang zijn. Op basis daarvan organiseren we activiteiten zoals de workshop ‘Leef je droom’, voetballen met FC Groningen, prullenbakken beschilderen naar eigen ontwerp, op bezoek bij de boer en naar de kinderboerderij.’

Het proces wordt van onderop vormgegeven. ‘Dat betekent investeren in de relatie, de tijd nemen en meebewegen met de cultuur op scholen. Zo bouw je vertrouwen op en kom je tot samenwerking. Dat houdt in dat je veel in de context bent en luistert naar de wensen en behoeften van zowel ouders, leerlingen en leerkrachten en dat je daarnaar handelt.’

‘Leraren willen graag bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid, het verbreden van de horizon en de (talent)ontwikkeling van de kinderen.’

Horizon verbreden

Het project Tijd voor Toekomst is flink in opmars. De verrijkte schooldag wordt met pilots steeds verder geoptimaliseerd en er zijn inmiddels al verschillende scholen aangehaakt. Acke is trots op de zichtbare verandering in houding en de betrokkenheid van scholen, vertelt ze. ‘Er is veel bereidheid en energie bij de leraren aanwezig. Ze willen graag bijdragen aan het vergroten van kansengelijkheid, het verbreden van de horizon en de (talent)ontwikkeling van de kinderen. Ze voelen zich hierdoor verantwoordelijk bij de uitvoer van de pilots en dragen het belang van meedoen aan Tijd voor Toekomst uit richting collega’s en leerlingen.’

Acke en haar collega-innovatiebegeleiders noemen een aantal voorbeelden die tot de verbeelding spreken:

  • Een ouder die met verbazing toekijkt hoe haar kind een banaan opeet terwijl ze dit normaliter niet eet.
  • Een kind dat door een werkbezoek ineens weet wat hij later wil worden.
  • Kinderen die de activiteiten van de pilot, deels buiten schooltijd, absoluut niet willen missen omdat ze van klasgenoten horen dat het zo ontzettend leuk is.
  • Leraren die de pilot zien als verrijking en niet als belasting voor hunzelf.
  • Ouders die meedenken en aangeven echt blij te worden van de ideeën, kansen en mogelijkheden die dit programma biedt voor de kinderen.

Doorontwikkeling en dromen

Op dit moment is er financiering voor Tijd voor Toekomst. ‘We zoeken actief naar lokale aanbieders om op maat gemaakte activiteiten en workshops op scholen aan te bieden. Inmiddels hebben we al een groot netwerk met aanbieders opgebouwd. Verder zullen we aandacht moeten besteden aan het toekomstbestendig maken van het programma. Private partijen zouden hierbij kunnen ondersteunen door mee te denken in de planvorming.’

‘We dromen ervan dat we steeds meer leerlingen en hun ouders weten te bereiken en hun leefwereld verbreden.’

Perspectief bieden aan ieder kind in de provincie Groningen: dat is het doel van het project Tijd voor Toekomst. ‘We willen de kansengelijkheid vergroten en de horizon van kinderen verbreden. Dat doen we door kinderen de mogelijkheid te bieden om zichzelf en hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. We dromen ervan dat we steeds meer leerlingen en hun ouders weten te bereiken en hun leefwereld verbreden. Dat we het plezier in hun toekomst en in leren kunnen vergroten. En dat we een mooie blauwdruk neerleggen om Tijd voor Toekomst makkelijker op scholen kunnen uitrollen. Zodat docenten, leerlingen en de regio met veel plezier invulling geven aan extra lestijd.’

Verder praten?

Wil jij verder praten over de verlengde schooldag en andere urgente thema’s in het onderwijs? Meld je aan voor de online kennis community van de Onderwijs Alliantie. En ga hierover met elkaar en Acke Lemstra in gesprek.

Meer nieuws