Alliantie Springplank

Een springplank naar succesvolle participatie van jongeren aan de samenleving

Alliantie Springplank

We staan in Nederland voor grote maatschappelijke opgaven. Steeds meer jongeren hebben moeite om aansluiting te vinden op de arbeidsmarkt, ervaren mentale problemen en voelen zich niet erkend of gehoord door de samenleving. Dit heeft ook gevolgen voor jongerenparticipatie. Bij het zetten van stappen richting succesvolle arbeidsparticipatie ervaren jongeren belemmeringen, zoals onvoldoende inzicht in eigen kwaliteiten, keuzestress, discriminatie, onvoldoende zicht op alle mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt en de weg daarnaar toe, gebrek aan het juiste netwerk en individuele ondersteuning.

Springplank biedt oplossingen om deze uitdagingen samen aan te gaan. Springplank verbindt jongeren aan een persoonlijke buddy, Maatschappelijke Diensttijd projecten, stages en functies op de arbeidsmarkt. De aanpak richt zich op het gebruik maken van bestaande handvatten en interventies om jongeren succesvol te begeleiden.

 

 

Springplank
hét platform waarop jongeren hun weg vinden richting succesvolle arbeidsparticipatie

 

Op Springplank vinden jongeren…


Inzicht en overzicht 


van eigen kwaliteiten, vaardigheden en ambities. Het platform ontsluit bestaande interventies waarmee zij deze beter leren kennen, en laat de weg zien hoe zij deze kunnen omzetten tot actie


Individuele begeleiding

 

door buddy’s; professionals die jongeren individueel begeleiden op hun weg naar succesvolle arbeidsmarktparticipatie. Op professioneel én persoonlijk vlak


De juiste match 

via een breed, relevant en actueel aanbod aan stages, leerwerktrajecten, MDT-projecten en startersfuncties

Meer informatie?

 

Meer weten, samenwerken of vragen?

Neem contact op met Hayde Zarkeshan, h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org

Welke problemen lossen we op?

Voor de jongere
– Onvoldoende inzicht in eigen kwaliteiten, voorkeuren en ambities
– Onvoldoende zicht op alle mogelijkheden die er zijn op de arbeidsmarkt en inzicht in hoe je de volgende stap kunt zetten
– Gebrek aan het juiste netwerk
– Onvoldoende persoonlijke begeleiding
– Eenzaamheid en discriminatie
– Keuzestress en onzekerheid

Voor het onderwijs
– Onvoldoende tijd en hulpmiddelen om individuele begeleiding te bieden
– Onvoldoende zicht op de mogelijkheden buiten gebaande paden en structuren
– Onvoldoende ruimte, door beleid, om maatwerk te bieden
– Ontbreken van een netwerk werkgevers

Voor de arbeidsmarkt
– Arbeidsmarktkrapte, niet kunnen invullen van vacatures
– Zowel op organisatie- als medewerkersniveau maatschappelijk betrokken willen werken, maar onvoldoende de weg kennen
– Moeilijk kunnen voldoen aan SROI-verplichting
– Onvoldoende begeleiding kunnen bieden
– Ontwikkeling van bestaande medewerkers

Nieuws

Alliantie Springplank

Springplank voor werkgevers

Om jongeren gezamenlijk een succesvolle springplank te bieden naar participatie op de arbeidsmarkt is de actieve rol van de werkgever van zeer groot belang. Door mee te doen als werkgever krijgt u toegang tot een brede en diverse pool aan getalenteerde en...