Alliantie Springplank

Duurzaam versterken van de positie van jongeren in de samenleving

Alliantie Springplank

Wat we zien in de wereld..
De positie in de samenleving van veel jongeren staat onder druk. Een goede toegang tot de arbeidsmarkt is essentieel om hierin verandering te brengen, maar helaas voor veel jongeren niet vanzelfsprekend. Door het ontbreken van een netwerk, inzicht in de eigen kansen en kwaliteiten en de juiste ondersteuning om die toegang te krijgen. Een gemiste kans, juist in tijden van een krappe arbeidsmarkt. 

Er zijn weliswaar veel initiatieven om hierin verandering te brengen, maar deze zijn sterk versnipperd en/of kortdurend. En daardoor niet duurzaam. 

Wat we willen betekenen..
Met Springplank zorgen we ervoor dat jongeren beter hun weg vinden naar en op de arbeidsmarkt, waardoor zij een plek in de samenleving vinden waarin zij zich kunnen ontplooien en tot hun recht kunnen komen

Springplank
hét platform waarop jongeren hun weg vinden richting duurzame arbeidsparticipatie


Springplank zorgt voor (zelf)inzicht


we bieden middelen waarmee jongeren zichzelf, hun kwaliteiten en ambities beter leren kennen, en laten de weg zien hoe ze deze kunnen omzetten in actie


Op Springplank maken we de match

 

stages en projecten die écht aansluiten bij de kwaliteiten en ambities van jongeren


Op Springplank bieden we ondersteuning

we ontsnipperen het bestaande begeleidingsaanbod. Op Springplank vinden jongeren alle initiatieven die hen kunnen helpen. Buddy’s staan klaar om jongeren net dat zetje te geven dat ze nodig hebben om hun ambities waar te maken. Praktisch én op persoonlijk vlak

Meer informatie?

 

Meer weten, samenwerken of vragen?

Neem contact op met Hayde Zarkeshan, h.zarkeshan@maatschappelijkealliantie.org

Welke problemen lossen we op?

Voor de jongere
– Onvoldoende inzicht in eigen kwaliteiten, voorkeuren en ambities
– Onvoldoende zich op alle mogelijkheden die er zijn op de arbeids- netwerk
– Onvoldoende inzicht hoe je de volgende stap moet zetten
– Onvoldoende steun om die stap te zetten
– Doorbreken eenzaamheid mentale issues
– Discriminatie tegengaan

Voor het onderwijs
– Onvoldoende tijd om individuele begeleiding te bieden
– Onvoldoende zich op de mogelijkheden buiten de gebaande paden en structuren
– Onvoldoende ruimte, door beleid, om maatwerk te bieden

Voor de arbeidsmarkt

– Arbeidsmarktkrapte, niet kunnen invullen vacatures
– Zowel op organisatie- als medewerkersniveau maatschappelijk betrokken willen werken, maar onvoldoende de weg kennen
– SROI-verplichting
– Onvoldoende begeleiding kunnen bieden
– Platform met ontwikkeltrajecten voor jonge medewerkers